Interview with Dr. Frank Kinslow, author of the Quantum Drift method (with Slovakian translation)

Na Slovensko nedávno prvýkrát prišiel Dr. Frank Kinslow, autor niekoľkých kníh, ktoré v slovenčine vydala Eugenika, tvorca a jediný oprávnený učiteľ metódy „QE“.

QE je skratka originálneho anglického názvu quantum entrailment, čo je v našich (slovenských aj českých) knihách preložené ako kvantové unášanie. V skutočnosti doslovný preklad znamená niečo v zmysle „ponorenie sa do vnútra kvantov“
Je to stav preciťovania, uvedomovania si buď vo východných filozofiách tak zdôrazňovanej prázdnoty či „ničoty“, alebo zvláštneho pocitu, ktorý má špeciálny názov: eupocit (originálny a „copyrightovo“ uprednostňovaný názov je eufeeling). Je to stav číreho bytia, čistého vedomia, z ktorého vyviera všetko, čo jestvuje.

Ľudia môžu tento stav pociťovať subjektívne rôzne: ako tichý, mierny až nenápadný pocit pokoja, mieru, pohody, uvoľnenia a podobne, alebo aj intenzívnejšie – ako radosť, blaženosť, šťastie až extázu. Alebo ako čokoľvek iné, čo sa možno ani nedá opísať slovami. Rozhodujúce je, že to je pocit alebo vnem, ktorý považujeme za dobrý, pozitívny, príjemný. Názov eupocit je skratka, ktorá znamená „euforický pocit“, čo ale neznamená, že musí ísť naozaj o eufóriu! Niekedy človek necíti nič zvláštne; podarí sa mu dostať sa do tichého, pokojného, meditatívneho stavu, kedy sa ako keby začal rozplývať „do ničoty“ – nič zvláštne necíti, na nič nemyslí, nič nerobí…

Keď sa človek ponorí do takéhoto stavu, má to nesmierne liečivý efekt. Liečivý aj tvorivý. Liečivý v zmysle procesu hojenia, čiže odstraňovania ťažkostí, porúch, blokov, chorobných stavov. A tvorivý v tom zmysle, že sa začnú dávať do pohybu rôzne sily a faktory, ktoré umožnia, aby sa nám napríklad splnila určitá túžba, aby sa niečo uskutočnilo, podarilo, zrealizovalo.

A pretože je to stav základný a prirodzený, je možné sa doňho veľmi ľahko a rýchlo dostať. Vlastne by sa dalo povedať, že keby sme neboli naučení používať svoju myseľ inak, boli by sme v ňom stále, alebo prinajmenšom dosť často.

Similar Interviews